The Native Circle.

Mitayue Oyasin.

Ishna ta awi cha lowan. (De voorbereiding op het vrouw-zijn.)

Dit ritueel, 'Ishna ta awi cha lowan'  (Wat letterlijk betekend: 'Zij alleen wordt door hen bezongen'.) genaamd, wordt uitgevoerd na de eerste menstruatie van een vrouw. Het is van belang omdat een meisje op dat moment verandert in een vrouw. Zij moet de betekenis van deze verandering begrijpen en zij moet weten welke plichten zij vanaf dat moment dient te vervullen. Zij moet begrijpen dat de verandering die zich in haar lichaam heeft voltrokken 'Wakan' (Heilig) is, aangezien zij nu als Moeder Aarde zal zijn en kinderen kan baren die ook op gewijde wijze moeten worden opgevoed.

Voorts dient zij te weten dat zij iedere maand tijdens haar menstruatie over een bepaalde kracht beschikt waarmee ze voorzichtig dient te zijn, aangezien de aanwezigheid van een vrouw in deze toestand een 'Wichasha Wakan' (Heilige man)  van zijn krachten kan beroven. Daarom moet zij nauwgezet de zuiveringsrituelen in acht nemen die wij hier zullen beschrijven, want deze zijn ons in een visioen door 'Wakan-Tanka' (de Grote Geest) geschonken.

Voordat we deze rituelen ontvingen, was het gebruikelijk dat een vrouw of meisje tijdens haar menstruatieperiode naar een kleine tipi buiten de kamp cirkel ging. Men bracht haar voedsel, maar verder mocht niemand de tipi naderen. Als een meisje voor de eerste keer menstrueerde, onderrichtte een oudere vrouw haar in allerlei zaken die een vrouw dient te weten, hetgeen zelfs betrekking kon hebben op het vervaardigen van mocassins en kleding. De oudere vrouw die het meisje hielp, moest Wakan en goed zijn, omdat haar deugden en gewoonten op dat moment werden overgedragen op het jonge meisje dat zij zuiverde. Voordat dit meisje toestemming kreeg om terug te keren naar haar familie, moest zij worden gezuiverd in de 'Inipi' (de Zweethut).

Ik wil je nu eerst vertellen op welke wijze de nieuwe rituelen die een meisje voorbereiden op het vrouw-zijn tot ons kwamen. Een Lakota die luisterde naar de naam 'Tatanka Hunkeshni', ('Langzame-Bizon') had ooit een visioen van een bizonkoekalf dat door haar moeder werd gereinigd. Door de kracht van dit visioen werd 'Langzame-Bizon' een 'Wichasha Wakan', (een Heilig man) en begreep hij dat hem rituelen waren geopenbaard die voor de jonge vrouwen van zijn volk moesten worden gebruikt. Enkele maanden nadat 'Langzame-Bizon' zijn visioen had ontvangen, kreeg een jong meisje van veertien jaar, die 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt' heette, haar eerste menstruatie. Vanzelfsprekend dacht 'Veer-op-het-hoofd', de vader van het meisje, meteen aan het visioen van 'Langzame-Bizon'. Daarom vulde hij een 'Chanupa' (pijp) en bood deze aan 'Langzame-Bizon' aan. Deze accepteerde de 'Chanupa' met de woorden: "Hi ho Hi ho! Waarom breng je me deze 'Chanupa Wakan'? (Heilige Pijp.)"

"Ik heb een dochter die voor de eerste keer haar maandstonden heeft", antwoordde 'Veer-op-het-hoofd', "en ik wil dat jij haar zuivert en voorbereidt op het vrouw-zijn, omdat ik weet dat jij een machtig visioen hebt gehad waarin je leerde hoe we deze overgang op betere en gewijdere wijze dan voorheen kunnen laten plaatsvinden". "Natuurlijk, zoals je wilt", antwoordde 'Langzame-Bizon'. "Het bizonvolk, dat door 'Wakan-Tanka' is onderricht en dat ons dit ritueel heeft geschonken, staat de tweevoeters het meest nabij en vormt in veel opzichten onze levensbron. 'Witte-Bizonkoe-Vrouw' heeft ons immers in den beginne onze zeer 'Chanupa Wakan' gebracht, en vanaf dat moment zijn wij verwant aan de viervoeters en aan alles wat beweegt. 'Tatanka', (Bizon) is onze naaste viervoetige verwant. Net als wij maakt hij deel uit van een volk. Dit alles is naar de wens van onze Grootvader 'Wakan-Tanka' en het is ook zijn wens dat dit ritueel hier op aarde door de tweevoeters wordt uitgevoerd. We zullen nu een heilige rite instellen die het hele volk ten goede zal kommen."

"Het is waar dat alle viervoeters en alle volkeren die in het universum bewegen zo'n zuiveringsrite kennen, en dat geldt vooral voor onze verwant de bizon. Ik heb immers gezien dat ook het bizonvolk zijn kinderen zuivert en voorbereidt op het baren van nakomelingen. Als ook wij dit doen, zal er een 'Apetu Wakan' (Heilige dag) aanbreken tot vreugde van 'Wakan-Tanka' en van alle volkeren die bewegen. Al deze volkeren en alle Krachten van het universum moeten eerst in de pijp worden geplaatst, zodat we samen met hen een stem naar 'Wakan-Tanka' kunnen doen opgaan."

"Ik zal een 'Wakan' plek in gereedheid brengen voor jouw reine dochter die op het punt staat vrouw te worden. De zon, het licht van 'Wakan-Tanka', zal bij opkomst deze plek beschijnen en 'Wakan' maken. Morgen moet je vlak buiten de kampcirkel een speciale, heilige tipi opzetten en het pad dat naar die tipi leidt moetje overdekken, op dezelfde wijze als bij het 'Hunkapi-ritueel'. (Het aangaan van verwantschap) Vervolgens dien je de volgende dingen te verzamelen: een bizonschedel, een houten kom, enkele kersen, water, sweetgrass, salie, een 'Chanupa', 'Kinnikinnick', een mes, een stenen bijl, en wat rode en blauwe verf."

'Veer-op-het-hoofd' gaf 'Langzame-Bizon' paarden en andere geschenken, waarna hij vertrok om voorbereidingen voor de volgen­ de dag te treffen. De volgende dag was alles in de heilige tipi door 'Veer-op-het-hoofd' in gereedheid gebracht. Iedereen had zich rond de tipi verzameld, behalve de vrouwen die bezig waren met de voorbereiding van het feestmaal dat na de riten zou worden genuttigd. Toen kwam 'Langzame-Bizon' en hij ging zitten aan de westkant van de tipi. Bij zijn voeten was een plek schoongemaakt waarop een gloeiend stuk houtskool lag. Terwijl hij daar sweetgrass boven hield, sprak 'Langzame-Bizon' een gebed.

"Grootvader 'Wakan-Tanka', Vader 'Wakan-Tanka', ik bied u uw 'Wakan' kruid aan. O Grootmoeder Aarde, waaraan wij zijn ontsproten, en Moeder Aarde, die veel vruchten draagt, hoor mij aan! Ik zal rook maken die tot de hemel zal doordringen en die zelfs tot onze Grootvader 'Wakan-Tanka' zal reiken. Deze rook zal zich over het hele universum verspreiden en zal alles beroeren!" Nadat hij het sweetgrass op de houtskool had gelegd, zuiverde 'Langzame-Bizon' eerst de chanupa en vervolgens zuiverde hij ook alle rituele benodigdheden.

"Alles wat we vandaag zullen volbrengen", zei 'Langzame-Bizon', "zal geschieden met behulp van de Krachten van het universum. Mogen zij ons helpen dit meisje dat binnenkort vrouw zal worden te zuiveren en te heiligen. Ik vul nu deze 'Chanupa Wakan' en door dit te doen, plaats ik alle Krachten die ons hier vandaag helpen in de 'Chanupa'." Eerst zuiverde 'Langzame Bizon' zichzelf boven de rook. Daarna nam hij de 'Chanupa' in zijn linkerhand, pakte een pluk tabak, en bad. "Grootvader 'Wakan-Tanka', wij staan op het punt met deze pijp een stem naar u te doen opgaan. Dit is een bijzondere dag, want wij zullen zo dadelijk dit meisje, 'Witte-Bizonkoe-Vrouw-Verschijnt', gaan zuiveren. Er is voor alle Krachten van het universum een plek in deze pijp ingeruimd. Wees ons thans genadig en aanvaard onze offergave! 0 gij die vertoeft waar de zon ondergaat, bewaker van de 'Chanupa' die zo angstaanjagend verschijnt om de wereld en haar volkeren te zuiveren: Wij zullen deze 'Chanupa' aan 'Wakan-Tanka' aanbieden. Vandaag hebben wij uw hulp nodig, en vooral uw reinigende water, want wij zullen niet alleen dit jonge meisje zuiveren en heiligen, maar tevens een hele generatie. Sta ons bij met uw twee goede rode en blauwe dagen! Er is plek voor u in deze 'Chanupa!' " 'Langzame-Bizon' stopte de tabak in de 'Chanupa'.


Vervolg.


Opbellen
E-mail